Trafik, kommunikation og byudvikling

Vordingborg Kommune rummer de vigtigste trafikforbindelser mellem storbyerne København, Hamburg og Berlin. Kommunen vil de næste år blive præget af de store infrastrukturprojekter i forbindelse med den elektrificerede jernbaneforbindelse Ringsted-Rødby, Femern Bælt-forbindelsen og den nye Storstrømsbro. Samtidig udbygges erhvervshavnen på Masnedø.

Den forbedrede infrastruktur vil give hurtig transport for pendlere og øget bosætning og tilflytning af nye virksomheder.

Men Vordingborg kommune er geografisk set blandt de største, og de interne trafikforbindelser og kommunikation i by og på land må ikke halte bagefter, hvis vi vil tiltrække tilflyttere, turister, uddannelsessøgende og virksomheder. Det skal rent faktisk være muligt at bo her og passe sit arbejde og sin uddannelse – også på landet.

JA til gode trafikforbindelser

JA til flere cykelstier

JA til bedre kommunikation – bredbånd og mobildækning

JA til ligeværdig udvikling i købstæderne og på landet

 

Ja til gode trafikforbindelser – også på landet.

Borgerlisten ønsker gode offentlige og private trafikforbindelser mellem købstæderne og landdistrikterne og til og fra nabokommunerne. Forbindelser, der tilgodeser både arbejdstagere og pendlere, ældre og børn og unge, der skal ind til uddannelsesinstitutioner og fritidstilbud.

Borgerlisten går ikke ind for gratis kollektiv transport – ikke når vi mangler penge på andre områder som f.eks. ældrepleje, folkeskole og psykiatri. Men hvis den kollektive transport bliver for dyr og dårlig i tyndtbefolkede områder, kan forsøget med flex-trafik på Jungshoved måske være løsningen. Her leaser kommunen bussen – kaldet Frøen – og lokalrådet skaffer de frivillige chauffører. En tur til Præstø koster 10 kr. – billigere end at køre i egen bil!

På sigt – men næppe i næste byrådsperiode – vil førerløse og eldrevne busser være en mulighed, der kan betyde billigere transport og udvidet køreplan.

Kommunen skal som en del af arbejdet med bedre trafiksikkerhed arbejde for, at fartkontrollen på farlige strækninger foretages af faste ”stærekasser” i stedet for mobile fotovogne.

 

Ja til flere cykelstier.

Der er ikke sket meget på cykelsti-området i denne byrådsperiode, hverken i byerne eller på landet. Borgerlisten går ind for flere cykelstier, der dels tilgodeser sikre skoleveje, dels cykelturismen. Prioriteringen skal dog klart ligge på trafiksikkerheden.

 

Ja til bedre kommunikation – bredbånd og mobildækning.

Borgerlisten ønsker bedre og lige vilkår overalt i kommunen, når det gælder mobildækning og bredbånd. Større digital tilgængelighed fremmer vækst og udvikling for både erhvervsliv og bosætning – ikke mindst i landdistrikterne. For uddannelsesinstitutioner er det et ”must”, og fremtidens turister stiller krav om 4G eller effektiv WiFi, når de skal undersøge turistmulighederne eller holde kontakten med hjem og arbejde.

 

Ja til ligeværdig udvikling i købstæderne og på landet.

Der skal ikke herske tvivl om, at Borgerlisten støtter en ligeværdig udvikling både i by og på land i samarbejde med lokalråd og andre ildsjæle.

Landdistrikterne er truet af affolkning, og svaret herpå er udvikling med støtte fra kommunen. Det har naturligvis stor betydning for de borgere, der har valgt at bo her, og for bosætning og tilflytning af virksomheder, men også for turismen. Men især har det betydning for sammenhængskraften og solidariteten i kommunen – ingen skal påstå, at alle andre prioriteres forud for deres by eller område.

Flere projekter er allerede igangsat bl.a. områdefornyelser og projektet ”Landet mellem fjordene” for området mellem Dybsø Fjord og Præstø Fjord. Samtidig nedrives dårligt vedligeholdte huse, og her skal det sikres, at grundene får et andet formål, f.eks. opholdssted, park, petanque-bane, kunst eller blot parkeringsplads.

Vores 3 købstæder har forskelligt behov og indeholder forskellige potentialer og skal udvikles med helhedsplanerne som ramme. I de to sidste byrådsperioder har Vordingborg været prioriteret som kommunens ”hovedstad”, men nu må turen være kommet til Stege og Præstø!

Byudviklingen i Vordingborg har ikke været uden vildskud. Dette gælder ”kulbunkerne” ved banegården, det røde/døde Slotstorv og den nye ”omfartsvej” ad Valdemarsgade. Men med projekterne ”De røde Løbere” og ”Algade og Vordingborg Bymidtes trafik” og Rådhusparken har man med succes inddraget byens brugere og professionelle parter. Borgerlisten anbefaler, at kommende projekter – såvel i by som på landet – involverer alle interessenter, også via de digitale medier.

Share
Tweet
+1
Pin