NEJ til store vindmøller på land i Vordingborg Kommune! Borgerlisten bliver tungen på vægtskålen.

Borgerlisten står helt fast på, at vi ikke skal have store vindmøller på land nogen steder i Vordingborg Kommune. Kæmpevindmøller vil udsætte naboerne for sundhedsfare og forringet livskvalitet samt påvirke ejendomspriserne negativt. De vil skæmme landskabet og derved afskrække turister og tilflyttere. Desuden vil de skade vores rige fugle- og dyreliv. De eneste, møllerne virkelig ville gavne, er de godsejere og lodsejere på hvis jord, de ville stå. Det er forståeligt, at udsigten til adskillige ekstra millioner på bundlinjen kan friste økonomisk trængte eller stærkt profitorienterede lodsejere. Men hensynet til enkelte lodsejeres økonomi må under ingen omstændigheder bestemme kommunens overordnede planlægning!

  • NEJ til kæmpevindmøller på land
  • JA til vindmøller til havs, f.eks. Kriegers Flak
  • Kommunens vindmølleplaner er kun skudt til hjørne
  • Borgerlisten kan blive tungen på vægtskålen
  • I farezonen er Køng Mose, Lundby, Barmosen og Ore – og måske andre områder
  • Hvis du er usikker på hvad du skal stemme, men sikker på at du ikke vil have kæmpevindmøller – STEM PÅ BORGERLISTEN!

 

Kriegers Flak – Danmarks største vindmøllepark

Vi kan med god samvittighed sige nej til kæmpevindmøller på land. Der er i forvejen en stor overkapacitet af vindmøllestrøm i Danmark – når det blæser! Og på Kriegers Flak sydøst for Møn tager i disse år en møllepark af helt andre dimensioner form. Det er intet mindre end Danmarks største vindmøllepark.

Opstilling af kæmpevindmøller på land i vores kommune vil ikke tilnærmelsesvist kunne bidrage til energiforsyningen i en målestok, der kan opveje skadevirkningerne.

Danmark mangler ikke flere vindmøller lige nu. Det, vi mangler mest lige nu, er et distributionssystem med lagerkapacitet og et forbrugsmønster, som kan aftage den vindmøllestrøm, vi allerede producerer. Det er for tåbeligt at sende møllestrøm, de danske forbrugere har betalt i dyre domme, nærmest gratis til udlandet, når produktionen i Danmark flyder over i blæsevejr.

 

Fremtiden for vindkraft er til havs

Hvor man for få år siden anså vindmøller på land for at være “sagen”, så er det nu de store vindmølleparker til havs, der vinder frem. Det skyldes dels de mere stabile vindforhold  langt ude til havs, dels at vindmøllerne på hvet kan være langt større uden nabogener. En vindmølle på land er stor, hvis den er 3-4 MW, hvorimod vi til havs nu er helt oppe på 8 MW og mere. Krigers Flak er projekteret med 10-12 MW vindmøller. Prisen for havvind er også faldet dramatisk, og Kriegers Flak er budgetteret til at producere el til blot 37 øre/kwt. Havvind er således blevet konkurrencedygtig, og der er ingen tvivl om, at fremtiden for vindkraft er på havet, og ikke på land.

Bl.a. overvejer man aktuelt Dogger Banke i Nordsøen, hvor der er foreslået placering af en 70 GW vindmøllepark – nok til at forsyne 80 millioner europæere med strøm. Det er der langt mere fremtid i end at sprede ineffektive og generende landvindmøller overalt i det danske landskab.

 

Den mangelfulde støjbekendtgørelse

Desværre er sundhedsfaren ved at bo tæt på kæmpevindmøller helt reel. Mange fortalere af kæmpevindmøller tror fejlagtigt, at vi har en lovgivning, der effektivt beskytter imod sundhedsskadelig støj fra møllerne. Men desværre har vindmølleindustrien i alt for høj grad fået lov til at diktere hvordan støjbekendtgørelsen og dens beregning af støj hos naboerne er formuleret. Støjen hos naboerne må ikke måles, den må kun beregnes, og faktorerne i beregningsformelen er i fastsat i vindmøllernes favør. Derfor bliver mange naboer udsat for støj, som overskrider grænseværdierne for, hvad der anses for sundhedsskadeligt.

 

 

Borgerlisten kan blive tungen på vægtskålen

I sidste valgkamp (KV 13) sørgede Borgerlisten for, at Kostervig-møllerne blev et af de emner, som afgjorte valgets udfald. Borgerlistens politiske ståsted var – og er – tværpolitisk. Borgerlistens standpunkt er ikke mere blåt end rødt. Alligevel måtte vi erkende, at flertal til rød blok ville betyde, at kæmpemøllerne kom op.

Situationen op til KV 17 er den samme. Hvis rød blok (minus Enhedslisten) får flertal, så får vi kæmpevindmøller på land. I farezonen er i særdeleshed Køng Mose, Lundby, Barmosen og Ore.

Med Borgerlisten som tungen på vægtskålen vil vi sikre, at der ikke kommer kæmpevindmøller i Vordingborg Kommune.

Hvis du er usikker på, hvordan du skal stemme, men sikker på at du ikke vil have kæmpevindmøller, er svaret: Stem på Borgerlisten!

 

Vindmølleplanen er kun skudt til hjørne

I starten af 2016 dannede borgere fra hele kommunen en alliance for at stoppe Vordingborg Kommunes “Strategisk Energiplan 2015” med mindst 13 kæmpevindmøller rundt omkring i kommunen. Vi gik aktivt i dialog med politikerne, bl.a. gennem hjemmesiden Energistrategi Vordingborg. Vi opnåede, at kommunalbestyrelsen med stemmerne 16-13 besluttede, at vindmølleplanerne først vil blive genoptaget, når resultaterne fra statens sundhedsundersøgelse foreligger – forventet ultimo 2017.

Vindmølleplanerne er altså kun skudt til hjørne. De kommer op igen. Til den tid vil kommunalbestyrelsens sammensætning afgøre, om vi får kæmpevindmøller på land eller ej.

Margareta Dahlström og Allan Huglstad fra Borgerlisten deltog aktivt i dette arbejde. Der var ikke deltagelse fra andre politiske partier. Margareta deltog tillige som formand for Østmøn Naturforening, som i de 4 år det tog, arbejdede meget aktivt imod Kostervig-møllerne. Det var Østmøn Naturførening, der først satte fokus på de naturfaglige argumenter, som i den sidste ende umuliggjorde opstilling af møllerne.

Share
Tweet
+1
Pin