Magleby kloaksag – tvist om tilslutningsbidrag på Østmøn

Magleby kloaksag er en langtrukken affære. Kort fortalt handler den om, at en række husejere i Magleby mener, at deres huse i forvejen var tilsluttet en ældre offentlig kloak. I så fald var det en fejl, at Vordingborg Kommune i forbindelse med kloakseparering i 2013 gjorde gældende, at husene aldrig havde været tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg. Og i så fald var det ikke lovligt, at Vordingborg Forsyning (som er 100% kommunalt ejet) opkrævede tilslutningsbidrag på 35.000 kr.

 

Sagen allerede oppe i KV13 – valgløfterne blev løbet fra

I valgkampen op til KV13 var hele Maglebysagen en varm kartoffel. I de sejrende partiers konstitueringsaftale blev det bestemt, at “Der laves en uvildig undersøgelse af tvister omkring kloaktilslutningsbidraget.” Men det løb Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative fra. Kommunen – og senere Forsyningen – bestilte derimod juridisk hjælp fra advokatfirmaet Horten, som var alt andet end uvildig. Herunder en rapport, som med Østmøn Lokalråds ord var “helt uden værdi i sagen”.

 

Borgerlisten lytter til Maglebys husejere

Problematikken om tilslutningsafgifters lovlighed har haft Borgerlistens bevågenhed, lige siden listen blev dannet i august 2013. Til forskel fra de andre partier, har Borgerlisten aktivt bakket op omkring Maglebyboerne lige siden. Der er omfattende dokumentation til støtte for husejernes påstand: Spildevandsplanerne fra 1978 og 1989, adskillige byggesager, gamle BBR-udskrifter og meget andet. Link til indgående beskrivelse af Maglebysagen.

 

Retssag i 2017

I marts 2017 besluttede Vordingborg Forsyning at sagsøge de 7 tilbageværende, der ikke vil betale tilslutningsafgift – eller indgå afdragsordning. Retssagen forventes at gå af stablen i 2017.

Share
Tweet
+1
Pin