Klima og energi – Vordingborg Kommune bør gå forrest

Klima og energi bør indtænkes i alle kommunens planer og politikker. Globalt set er klimaforandringerne måske den største udfordring menneskeheden står over for. Alle bør tage sit medansvar i de nødvendige forandringer. Vordingborg Kommune bør gå forrest i kraft af sin nyvundne status som Biosfære-kommune med Møn som omdrejningspunkt. FN’s Biosfæreprogram handler i sin essens om, at menneskets relation til sine levende omgivelser (biosfæren) skal forbedres. Biosfæren, de levende omgivelser, skal ganske enkelt få det bedre. Biosfæreprogrammet handler om, at både lokale og globale problemer skal adresseres, og at Biosfære-udpegningerne kan gå forrest i at finde løsninger.

 

  •  JA til langsigtet helhedstænkning i anerkendelse af problematikkernes kompleksitet og alvor
  • JA til at gå forrest som Biosfære-kommune
  • JA til at udfordre vanetænkning og livsstil
  • JA til at følge Klimarådets anbefalinger om tiltag til CO2 reduktion
  • NEJ til illusoriske løsninger som opsætning af store landvindmøller

 

 JA til langsigtet helhedstænkning, og til at gå forrest som Biosfære-kommune

Det er illusorisk at tro, at klimaforandringerne kan løses med få og enkle tiltag! Der er brug for nuancerede og dybgående, helhedsorienterede og langsigtede analyser. Vanetænkning skal udfordres. Vigtige problemstillinger, som kunne udforskes i Biosfære-regi er bl.a.:

 

– Hvilken slags vækst er forenelig med bæredygtighed og reduceret klimabelastning?

– Hvad kan vi gøre på individniveau, for at mindske klimabelastinger?

– Kan vi leve lige så lykkeligt og længe med et lavere og mindre klimabelastende energiforbrug? Hvilket afledte samfundsmæssige fordele kan der være af livsstilsforandringer?

– Hvordan garderer vi os imod at investere i teknologi, som hurtigt bliver forældet?

 

JA til at følge Klimarådets anbefalinger om tiltag til CO2 reduktion

Klimarådet udgav i juni 2017 rapporten “Omstilling frem mod 2030” på 256 sider. Borgerlisten anbefaler, at rapporten studeres nøje. Herunder rapportens anbefalinger om hvilke tiltag, der vil have mest effekt på CO2 reduktion , samtidig med at de er økonomisk realistiske og letter den langsigtede grønne omstilling.

Øverst på listen står “Energirenovering af bygninger” som det tiltag, der har størst potentiale til at reducere CO2 belastningen. Dette er tankevækkende. I særdeleshed bør man være opmærksom på energirenovering i forbindelse med istandsættelse af bygninger. At rapportens konklusion er så klar, er egentlig lidt overraskende, i betragtning af hvor meget folk allerede har energirenoveret. Men der er altså meget mere at hente!

Andre for Vordingborg Kommune relevante tiltag med godt CO2 reduktionspotentiale, er varmepumper og energipil.

Træpillefyr anbefales som afløser til oliefyr, der hvor man ikke kan udskifte til varmepumpe.

Biogas i naturgasnettet bedømmes som “dyrt”, men samtidig som et tiltag, der i høj grad letter omstillingen mod 2050.

 

NEJ til store vindmøller på land

Klimabelastningen kan IKKE løses ved opsætning af nogle store landvindmøller hist og pist. Vindenergien kan stadig ikke lagres, og når det ikke blæser må strøm importeres fra nabolandene, som er produceret på miljøbelastende kulkraftværk (omkring 50% af vores faktiske elforbrug!) og atomkraft (ca 20%!).

I valgkampen KV13 gik Borgerlisten aktivt ind modstanden mod Kostervigmøllerne. I 2016 deltog Borgerlisten i en aktion med sigte på at få politikerne i tale angående kommunens vindmøllerplaner. Resultatet blev, med snævert flertal, at planerne blev sat i bero indtil de forventede resultater af sundhedsundersøgelsen ultimo 2017.

Hvordan forholder sig partierne til vindmøller denne gang? Det er et emne, som fortjener at få høj prioritet i valgkampen.

Læs mere om Borgerlistens holdning til store landvindmøller. Der henvises også til hjemmesiden “Energistrategi Vordingborg“, som Borgerlisten var med til at udvikle i 2016, med det ene formål at få kommunalbestyrelsen i tale, og påvirke dem til at sætte planerne i bero, ved hjælp af sobre argumenter og solid dokumentation.

Share
Tweet
+1
Pin