Hvem stemmer på Borgerlisten? KV 13

Hvem stemmer på Borgerlisten?

Et godt spørgsmål!

Det korte svar er: Dem, der er enige med os – eller enige i det meste.

Nu laves der ikke gallupundersøgelser ved kommunalvalg, så et videnskabeligt korrekt og detaljeret svar kan ikke gives. Kun et kvalificeret gæt.

Men hvis vi ser på vores valgprogram fra 2013 og vore læserbreve dengang og koncentrerer os om de emner, som de øvrige partier ikke fandt vigtige, kan vi få et fingerpeg. Det drejede sig om:

  • En kommune med mindre centralisering, ligeværdige købstæder, særlige hensyn til landdistrikterne, mere nærdemokrati og mere borgerinddragelse, og at politikerne lytter til borgerne, herunder lokalrådene, og mindre til konsulenterne.
  • Udbedring af fejl ved skolestrukturen og især vedrørende inklusion af børn med særlige behov. Her havde kommunen været for hurtig med at inkludere langt flere, end regeringen krævede, og uden at skolerne havde fået tilført tilstrækkelige ressourcer og uddannet lærerne. Resultatet var, at der på nogle skoler herskede nærmest kaotiske tilstande i klasserne, hvilket gik ud over både undervisningen og inklusionen.
  • En pause i kloakeringen og inddragelse af borgerne med baggrund i den uheldige kloakering i Magleby.
  • En aktiv indsats for at bevare Vordingborg kaserne og forøge antallet af arbejdspladser, dvs. skatteborgere – et emne, der stadigt er aktuelt.
  • Udvikling af naturområder og de landskabelige værdier.
  • Desuden sagde vi nej til kæmpevindmøller på land. Det gjorde Dansk Folkeparti også, men her var vi et alternativ for dem, der ikke under nogen omstændigheder ville stemme på DF. At andre partier under valgkampen sagde nej med valne forbehold har næppe været et alternativ for den ”inkarnerede” møllemodstander.
  • Vi sagde også nej til et nyt dyrt rådhus, men her blev vi overhalet af Venstre i valgets slutspurt, hvilket formentlig gav Venstre et par ekstra mandater – og i sidste ende et nyt rådhus!

Vi manglede kun få stemmer i at få en plads i kommunalbestyrelsen, hvilket i dag ville have gjort os til den afgørende stemme mellem de borgerliges 14 mandater og oppositionens 14 mandater. Da vi ikke var i valgforbund, fik Venstre ”vores” mandat med færre stemmer, end vi havde.

Et tilbageblik på KV 13

Kandidater Borgerlisten KV 13

De fleste stemmer var personlige og gik til Allan Huglstad, Dorte Bækhave og Margareta Dahlström i nævnte rækkefølge. Kun 1/5 var såkaldte listestemmer. Derfor er det nok en god ide at se på, hvilke synspunkter disse kandidater stod for.

Procentvis fik vi flest stemmer på Møn (fra 3,2 % til 5,8 % på de enkelte stemmesteder), hvilket udgjorde 30 % af alle vore stemmer.

Her faldt stemmerne især på Margareta Dahlström, der var kendt for kampen mod Kostervig-møllerne. Hun støttede også de kloakeringsramte borgere i Magleby og var (er) i øvrigt kendt som aktiv formand for Østmøns Naturforening. Derfor må stemmerne sandsynligvis tilskrives vælgere, der var enig i vores synspunkter vedrørende vindmøller, kloakering og naturbeskyttelse. Dette understreges af stemmeprocenten på 5,8 % på Østmøn, hvor Margareta var mest kendt. Formentlig kom nogle af stemmerne også fra ”inklusionsramte” forældre, idet Stege Skole var den ene af to skoler med flest problemer.

I Lundby var vor andel af stemmerne 5,4 %, og her og i mindre omfang Kastrup, Bårse, Allerslev, Præstø og Mern var det Dorte Bækhave, der blev Borgerlistens topscorer. Alene i Lundby fik hun 90 personlige stemmer ud af 112 på Borgerlisten. På de stemmesteder, hvor Dorte blev nr.1, hentede Borgerlisten 34 % af sine stemmer. Dorte var som respekteret lærer på Svend Gønge Skolen i Lundby – den hårdest ramte ”inklusionsskole” – blevet kendt – bl.a. på TV – for sine synspunkter vedr. inklusionen og de manglende ressourcer, og i disse områder må stemmerne især tilskrives valgemnet skolestruktur og inklusion. Truslen om kæmpevindmøller ved Køng-Lundby kan dog også have spillet en rolle.

Derimod er det sværere at konkludere, hvilke valgemner, vælgerne blev tiltrukket af, når vi ser på Allan Huglstad, der fik flest personlige stemmer. Disse blev nemlig afgivet overalt i kommunen, men dog flest i Masnedsund (3,2 %), hvor Allan bor, og i Jungshoved (3,6 %) og Kalvehave (3,8 %), der ligger et godt stykke fra Masnedsund/Vordingborg. På de stemmesteder, hvor Allan blev nr. 1, høstede Borgerlisten 36 % af sine stemmer. Her skyldes stemmerne formentlig personen, der som forfatter og læserbrevsskribent var kendt flere steder – endog på Jungshoved. At der i Vordingborgområdet har været en del militære stemmer (kasernesagen) kan ikke udelukkes, men også placeringen som Borgerlistens nr. 1 på stemmesedlen kan have gjort udslaget.

Det er dog tydeligt, at vælgerne fortrinsvis stemte på lokale kandidater. Det fremgår også af stemmeafgivningen på de to andre kandidater, Bo Brebøl og Ole Bjørnholt, der begge fik deres stemmer i nærområdet.

Hvilke partier kom vælgerne fra?

I mangel af en gallupundersøgelse er det umuligt at sige, hvilke partier, vælgerne tidligere har stemt på, men vi vælger at tro på, at der har været stemmer fra begge sider i det politiske spektrum. En SF’er, der prioriterer modstanden mod kæmpevindmøller, har f.eks. ikke mange alternativer – og slet ikke på venstrefløjen. Måske har der også været såkaldte proteststemmer, der har hæftet sig ved vor kritiske indstilling til kommunens politiske ledelse og administration. Vælgere ramt af politikerlede, har måske også fundet et alternativ i Borgerlisten.

Share
Tweet
+1
Pin