Eivind Sveinbjørnsson, Præstø

Selvstændig, social-liberal, vil arbejde for et bedre nærdemokrati.

STYRK lokalrådene! Kontrol er godt,  men mere kontrol er SKIDT.

Ind med de varme hænder – ud med eksterne konsulentrapporter fra advokater og ingeniører.

Statsaut. ejdmgl. & valuar, selvstændig igennem 25 år. Opvokset på landet, student fra Herlufsholm, flyttede 2003 til Stavreby på Jungshoved.

Gode idéer kommer fra borgerne!!!

Stortrives i en landsby med aktive mennesker og mange aktiviteter. Gift med Gerda, der igennem 6 år har været formand for Jungshoved Lokalrår. Har konstateret, at selv for en engageret lokalrådsformand, er det meget svært at få selv mindre projekter gennem LUP-konsulentens nåeøje. Det vil jeg gerne være med til at lave om på. Derfor flere midler til lokalrådene og oprettelse af et sekretariat til at servicere rådene. Gode idéer kommer fra borgerne!!! – ikke fra administrationen.

Jeg har siddet i en del bestyrelser, som formand, som kasserer, som sekretær eller tilknyttet som revisor.

Min store fritidsinteresse er bridge. Er på 30. år formand for Rødovre Bridge Klub, en af landets stærkeste klubber. Vil gerne give unge mennesker / skoleelever samme interesse, så i samarbejde med passionerede lærere er jeg gennem Dansk Skolebridge med til at få implementeret bridge på skoleskemaerne.

Stem på liste L, stem på mig – jeg KAN og VIL gøre en forskel.

Share
Tweet
+1
Pin